Editorial Advisory Board

EDITORIAL ADVISORY BOARD

 

Lyudmila Araeva (Kemerovo State University)

Irina Evseeva (Siberian Federal University in Krasnoyarsk)

Maryna Hets (Minsk State Linguistics University)

Iwona Kaproń-Charzyńska (Nicolaus Copernicus University in Torun)

Krystyna Mihułka (University of Rzeszow)

Tatyana Nikitina (Pskov State University)

Natallia Nizhneva (Belarusian State University in Minsk)

Yuriy Sitko (Moscov State University, Branch in Sevastopol)

Tatyana Tameryan (North Ossetian State University in Vladikavkaz)